VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN
B1: Truy cập Safari
B2: Gõ F8BET.COM truy cập website
B3: Chọn tiện ích của Iphone
B4: Chọn thêm màn hình
B5: Chọn nút thêm
B6: App F8Bet ngoài màn hình
Chăm Sóc Khách Hàng